(077) 396 74 00

Duurzaam repareren

Duurzaam repareren

Schade Service Blerick is lid van de stichting duurzaam repareren. Hiermee onderscheiden we ons door zorg voor het milieu door uw auto, caravan of camper duurzaam te repareren. Duurzaam repareren betekent ook dat we oog hebben voor kostenbesparende maatregelen.

 

Stichting Duurzaam Repareren

 

De stichting Duurzaam Repareren is een non-profit organisatie.

 

Missie

De stichting Duurzaam Repareren heeft als missie het zichtbaar maken van autobedrijven die na objectieve weging als “milieuvriendelijk’ kunnen worden geduid. Hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan het milieuvriendelijk repareren en onderhouden, in de meest brede zin,  van motorvoertuigen.

 

Visie

De stichting Duurzaam Repareren heeft de visie dat de samenleving gebaat is bij een transparant zicht op de autobedrijven die alle mogelijke kwalitatieve en organisatorische maatregelen hebben genomen om het milieu te ontzien.  Dit geldt in het bijzonder voor de reparaties, het onderhoud en het schadeherstel van motorvoertuigen. De consument wordt hierdoor instaat gesteld de duurzaamheid in haar keuze te betrekken.

 

Organisatie

De stichting Duurzaam Repareren heeft een bestuur dat wordt bijgestaan door een Raad van Advies. Het College van Deskundigen beheert de inhoudelijke eisen van de certificering.

Bezoek de website